Högtryck på högtryckstvättar!

För alla som arbetar i lantbruks-, livsmedels- och transportindustrin liksom i många andra delar av svenskt näringsliv, är rengöring en viktig del av vardagen och då krävs det mycket av de arbetsredskap som används.
Oavsett om smutsen sitter fast, eller om det är mycket smuts, kan högt tryck eller stor vattenmängd säkerställa att den försvinner snabbt och effektivt.
Det är en trygghet att använda ett arbetsredskap som blivit utvecklat och förfinat genom årtionden och som lever upp till de lagkrav som ställs.

Idag är Nilfisk den enda producenten av högtryckstvättar med godkänd EU ”boiler efficient” etikett på maskinerna. Maskinerna lever därmed upp till EU´s krav om energiåtgång, med högtryckstvättar som håller en stabil temperatur och som kan leverera de 55 grader som ska till för att lösa fett och olja. Inte bara genom högt tryck, utan även genom stora vattenmängder. Samtidigt värmer tvätten snabbt upp, så att irriterande väntetid och ökade omkostnader kan minimeras (gäller hetvattentvätt).

 

Säkerställ rätt val av dammsugare

Det är oerhört viktigt att man väljer rätt typ av dammsugare för jobbet, då partiklarna ofta är så små att du inte kan se dem med blotta ögat. En del av dem är till och med så små att de kan nå långt ner i luftvägarna, ända ner till lungblåsorna. Det är alltså de små, små detaljerna som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk och därför är det viktigt att känna till var riskerna är som störst.

För mer information om risker hittar Ni här! – Risker!

Vilket typ av filter som krävs hittar ni här! – Filterklass!

 

Tryck här för att läsa hela nyhetsbrevet och se aktuella erbjudanden!