Referenser

Nedan hittar du ett urval av våra referenser.

Mopptvättmaskiner

Installation av Podab mopptvättmaskiner till ett städbolag. Med PODABs doseringssystem tvättas och impregneras mopparna.  Med rätt centrifugeringshastighet får mopparna den önskade restfuktigheten för användning direkt efter tvätten. Mopparna behöver inte rensas och plockas innan tvätt då tvättprogrammet har extra sköljningar och med tillräckligt stora hål i trumman tillsammans med störtavloppet sköljs allt ut och hamnar i uppsamlingsrännan som är lätt att rensa och hindrar stopp i avloppen.

Centraldammsugare

Installation av centraldammsugaranläggning hos logistikföretag. Komfortstädning eller punktinsatser där damm uppstår avgör valet av dammsugaraggregat och installationsdetaljer. Ibland räcker det med vanliga PVC-rör ibland måste statisk elektricitet avledas med galvaniserade eller rostfria rör, vissa zoner på företagen kan vara  ATEX-klassade och kräver då godkända dammsugare som uppfyller de kraven.

Centraldammsugare

Installation av centraldammsugare till läkemedelsföretag för renrumsstädning. På en dammsugare som används inne i ett renrum ställs höga krav beroende på renrummets klassificering, en centraldammsugare som sitter utanför rummet har andra krav, vad är det vi suger upp? Hur skall vi hantera det uppsugna materialet? O.s.v. handutrustningen är en annan viktig detalj, skall den vara antistatisk? Måste vi kunna autoklavera den?

Fordonsrengöring

Installation av centraldammsugare med slangvindor för smidigare bilvård. Dammsugning av fordon kan vara krångligt, med slangvindor där slangen kommer uppifrån som startar centralenheten vid aktivering underlättar arbetet, antalet användare samtidigt avgör vilken kapacitet vi väljer på sugaggregatet. Storlek och typ av föravskiljare och hur filterrensning skall ske avgörs efter preferens.

Mopptvättmaskiner

Installation av Electrolux mopptvättmaskiner åt städbolag. Mopptvättmaskin eller fastighetstvättmaskin, i grunden är det samma maskin men programmeras olika. Moppar bör t.ex. inte förtvätas med värme då äggviteämnen kan förstöra moppen, ofta bör den också förtvättas flera gånger då den kan ha mer lös smuts på sig.

Centraldammsugare

Installation av centraldammsugare till sjukvården med ett 10-tal arbetsstationer. Ibland har centraldammsugarkunden mycket speciella krav på funktionen, då kan vi behöva låna idéer från andra områden, spjäll, tillslag och sugkåpor är exempel på sådana.

Centraldammsugare

Installation av centraldammsugaranläggning till livsmedelsföretag. Underhåll och revision av rörsystem, kontroll/ byte av klaffventiler och filter, inget objekt är för litet eller för stort för oss. Tillbehör såsom slang, borstar och munstycken finns till stor del i våra lagerhyllor.

Centraldammsugare

Installation av centraldammsugare till företag inom avfallshantering

Mopptvättmaskiner

Installation av mopptvättanläggning till större städbolag. Vid installation av de riktigt stora mopptvättmaskinerna görs en helhetskontroll av elbehov, ingående vattenbehov och avloppskapacitet, som totalentreprenör använder vi oss av proffs inom respektive område för att allt skall bli rätt hela vägen.

Wetrok skurmaskiner

Leverans och installation av Wetrok skurmaskiner med doseringsutrustning till kommun i södra Sverige