Vi är nu ISO-certifierade!

Vi har nu genomfört ISO-certifiering enligt standarden för kvalitet 9001:2015 och miljö 14001:2015!
Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med förbättringar i vår verksamhet vad gäller kvalitet och miljö.
Våra kunder kan således alltid lita på att de får produkter av hög kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjligt.

22 januari, 2018