Hur väljer du rätt engångshandskar?

Engångshandskar finns i flera olika material och kvaliteter. När du har behov av engångshandskar är det viktigt att du försäkrar dig om att handskarna är testade och avsedda för det sammanhang där de ska användas.

  1. Gör en riskbedömning
  2. Bestäm skyddskrav
  3. Välj skyddshandskar

Vilka fördelar finns med handskar i nitril?

Engångshandskar i nitril, syntetiskt gummi, ger ett bättre skydd mot virus och bakterier än vad vinylhandskar ger, då vinyl, vid töjning, inte helt återtar sin form och därför har högre risk för genomsläpplighet av bakterier än nitril. Engångshandskar av nitril är en växande och varierande produktgrupp och finns för olika arbetsområden och med olika slags skydd.
Engångshandskar i nitril används främst inom livsmedelsindustri och sjukvård, men också när man arbetar med kemikalier. I vinyl- och latexhandsken tränger kemikaler genom porerna, vilket gör att det går in i kroppen.
Välj en nitrilhandske efter vilka kemikalier som skall användas. Högt eller lågt pH, välj en lite tjockare engångshandske.

Här hittar du vårt sortiment av engångshandskar i nitril

Vad betyder märkningen?

Försäkra dig om att den engångshandske i nitril som du väljer är anpassad efter dina behov, samt testad för det aktuella användningsområdet och ämnet. Se nedan för piktogram över olika typer av märkning som finns på förpackningarna.

Läs vårt senaste nyhetsbrev här!