Filtrera
Filtrera

6 produkter

Första Hjälpen

Första Hjälpen innebär hjälpåtgärder som omedelbart måste vidtas på plats för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling. Detta innefattar även ögonspolning. Hjälputrustningen på arbetsplatser bör vara anpassad till de risker som finns i verksamheten, antalet anställda och gällande myndighetskrav. Arbetarskyddsstyrelsen kräver att: ”Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt.”