Filtrera
Filtrera

29 produkter

ATEX industridammsugare

ATEX är en förkortning av Atmosphere Explosible en beteckning på områden i en tillverkningsindustri där det finns risker för damm- eller gasexplosioner (lösningsmedel). ATEX regleras i Sverige genom AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7 där arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret. Tillverkaren bär ansvaret för CE-märkningen genom AFS 1995:5 och ELSÄK-FS 1995:6. Vi har ett stort utbud av Industridammsugare ATEX. Är du osäker på vilken maskin som passar dina behov? Kontakta oss så vägleder vi dig till rätt investering. Komplettera din maskininvestering med ett serviceavtal. Servicen utförs av utvalda och licensierade servicetekniker och omfattar de flesta modeller av städmaskiner och industridammsugare. Smidigt och snabbt!