Tjänster

Nordic Cleanware lägger vi stor vikt vid att erbjuda kvalitativ service utförd av våra kompetenta och auktoriserade servicetekniker. Vi servar de flesta modeller och märken av städmaskiner. Vi erbjuder även uthyrning med både kort- och långtidsavtal samt utbildning på städmaskiner och städmetoder.

Auktoriserad

Service

Vår auktoriserade serviceverkstad står alltid redo att utföra service på våra kunders maskiner, på plats eller hos oss. Tecknande av serviceavtal för löpande underhåll samt en stor maskinpark för uthyrning minimerar eventuella driftsstopp. Vår serviceavdelning servar alla fabrikat. Vi har en omfattande lagerhållning av såväl maskiner och reservdelar som lokalvårdsutrustning och städkemikalier. Du kan enkelt lägga en serviceanmälan via vår hemsida.

Stor maskinpark

Uthyrning

Vi har en av marknadens bredaste maskinparker med lokalvårdsmaskiner såsom skurmaskiner, mattvättmaskiner, högtryckstvättar, sop- och ångtvättsmaskiner för både kort- och långtidsuthyrning.