Filtrera
Filtrera

127 produkter

Industridammsugare

Det gemensamma för industridammsugare är att de ska hålla för industriellt bruk och uppfylla högt ställda krav på säkerhet. Industridammsugare används där en vanlig dammsugare inte räcker till. Bland annat uppsugning av större mängder tyngre material och finare dammpartiklar. Maskinerna certifierade för användning på platser med restriktioner och där farliga ämnen används. I vårt sortiment finns både 1-fas och 3-fas industridammsugare från en rad kända varumärken. 1-fas industridammsugare, som har en vanlig stickpropp (10-16 A) är vanligast bland mobila maskiner. 3-fas industridammsugare är anpassade för tuff städning som kräver extra effekt eller som utsug i en produktionslinje t ex. Industridammsugare ATEX  är anpassade för att användas i explosionsfarlig miljö. ATEX är en förkortning av Atmosphere Explosible en beteckning på områden i en tillverkningsindustri där det finns risker för damm- eller gasexplosioner (lösningsmedel). ATEX regleras i Sverige genom AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7 där arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret. Tillverkaren bär ansvaret för CE-märkningen genom AFS 1995:5 och ELSÄK-FS 1995:6.