Service

Vi på Nordic Cleanware tycker det är viktigt att våra kunder får tillgång till bästa tänkbara service på sin maskininvestering. Vi lägger därför stor vikt vid att ständigt utveckla vår moderna serviceavdelning.

alla fabrikat

Auktoriserad

Nilfisk, Wetrok, Fimap m.fl.

Vår serviceverkstad är auktoriserad att utföra service och garantireparationer på maskiner av alla fabrikat och storlekar. Både vad det gäller skurmaskiner, sopmaskiner, högtryckstvättar och mopptvättmaskiner. Vi servar bland annat varumärkena Nilfisk, Wetrok, Fimap, Taski, Sprintus och Podab. Med välutrustade servicebilar kan vi utföra de flesta reparationer och underhåll på plats hos er för att minimera resekostnader och väntetider.

service

Rikstäckande

Vi erbjuder rikstäckande service via samarbetspartners. Vi bokar en lokal servicetekniker som utför reparation och underhåll på plats.

fast årskostnad

Serviceavtal

inom 24h – inkl lånemaskin

I likhet med andra maskiner i daglig tjänst, kräver en städmaskin regelbundet underhåll för att gå störningsfritt under en längre tid. Ett serviceavtal innebär att det till en fast årskostnad utförs nödvändigt underhåll av maskinen på plats hos er av en av våra auktoriserade servicetekniker. Med garanterad inställelsetid på 24 timmar inklusive lånemaskin. Kvalificerade servicetekniker reparerar och underhåller även högtryckstvättar, från de minsta till de allra tyngsta inom området. Vi har garantiservice på Nilfisk sedan många år.