Service tekniker

Heltäckande service

Service

Vi erbjuder heltäckande service på din maskininvestering via noga utvalda och licensierade servicetekniker på plats. Smidigt och snabbt! Servicen omfattar de flesta städmaskiner, tvättutrustning och industridammsugare
Du gör enkelt en serviceanmälan här nedan.

Fast årskostnad

Serviceavtal

  • Bas – Ett besök per år
  • Plus – Två besök per år
  • Premium – Fyra besök per år

Till en fast kostnad utförs underhåll och service på plats av våra auktoriserade servicetekniker. Serviceavtal finns att teckna för alla typer av maskiner.

service tekniker verktyg

6 goda skäl att teckna serviceavtal

  1. Förebyggande underhåll: Ett serviceavtal ger möjlighet till regelbunden och förebyggande service. Det minskar risken för oväntade maskinhaverier och produktionsavbrott.
  2. Förbättrad livslängd: Regelbunden service och underhåll kan förlänga livslängden på dina maskiner. Genom att hålla dem i optimalt skick undviker du onödiga reparationskostnader och nyinvesteringar.
  3. Optimerad prestanda: Genom regelbunden service och underhåll säkerställer du att dina maskiner arbetar med högsta möjliga effektivitet och prestanda, det leder till bättre resultat och ökad produktivitet.
  4. Kostnadsbesparingar: Ett serviceavtal kan hjälpa dig att hantera kostnaderna för underhåll och reparationer på ett förutsägbart sätt. Det är mer kostnadseffektivt jämfört med att åtgärda problem när de uppstår.
  5. Bekymmersfri drift: Med ett serviceavtal vet du att dina maskiner hanteras och underhålls professionellt. Du kan lugnt fokusera på din kärnverksamhet utan onödiga avbrott.
  6. Miljövänligt: Genom att hålla dina maskiner i optimalt skick minskar du risken för onödig resursanvändning och bidrar till en mer hållbar och miljövänlig drift.