FaQ – Lionsbot

Hur lång tid tar det att använda roboten effektivt?

Att förbereda roboten för autonom städning tar, beroende på platsens storlek och komplexitet, mellan 0,5 och 3 timmar. För manuell städning tar det 3–5 minuter från att roboten slås på och loggas in tills den är klar att använda. För autonom städning tar det 3–5 minuter från att roboten slås på, loggas in och väljer området som ska städas.

Vilka industrier passar bäst för roboten?

Våra robotar är ett utmärkt val för både stora och små inomhusområden och har framgångsrikt implementerats över hela världen i dessa branscher och utrymmen:
● Nöjesparker
● Parkeringshus
● Kontorsbyggnader
● Konferenscenter
● Skolor / Universitet
● Matställen
● Gym / Idrottshallar
● Sjukvård
● Hotell och restauranger
● Tillverkning
● Kontorsbyggnader
● Detaljhandel, Köpcentrum och varuhus
● Sporthallar
● Stormarknader
● Flygplatser & Transitering
● Lager

Vilka språk stöder robotarna?

Från och med december 2022 stöder våra robotar följande språk: Engelska, Kinesiska, Holländska, Estniska, Finska, Franska, Tyska, Hebreiska, Hindi, Italienska, Japanska, Polska, Spanska, Malajiska, Tamil, Rumänska, Litauiska, Ungerska, Lettiska. När LionsBot expanderar globalt fortsätter vi att lägga till fler språk.

Kan städningsplanerna uppdateras om mina golv ändras?

Absolut. Återförsäljaren eller en utbildad användare kan använda en av två metoder för att uppdatera städningsplanerna:
● LionsBots datorapplikation Map Editor: Ett verktyg för att skapa och justera nya städningsplaner. När en karta är klar kan användaren enkelt ladda upp den till roboten.
● Touchscreen MapEditor: Kartan kan ändras direkt med robotens touchscreen MapEditor. För layouter som genomgår större förändringar kan vi använda roboten för att skapa en ny karta och uppdatera städningsvägarna och zonerna med hjälp av vårt supportteam. Annars noterar roboten automatiskt små förändringar och anpassar sig därefter under vanliga operationer.

Hur ofta behöver underhållskontroller utföras?

Vi rekommenderar att våra robotar genomgår snabbt dagligt underhåll för att säkerställa att alla delar är rena och fungerar korrekt. Var 4:e månad bör robotarna planeras för förebyggande underhåll som utförs av LionsBot-utbildade tekniker. Kontakta oss för mer information om garantin och tillgängliga servicepaket.

Behöver roboten servas?

Ja, de behöver servas för att säkerställa att prestandan inte äventyras. Kontakta oss för att få reda på mer om de olika garantier och servicepaket som finns.

Kan robotarna få fjärrsupport?

Ja. LionsBot värderar robotarnas säkra drift. Vid eventuella problem kan användarna kontakta vårt supportteam och få hjälp på distans. Närvaron av användaren intill roboten är obligatorisk och säkerställs med hjälp av 2FA.

Kan roboten fungera på ojämn mark?

Robotarna är konstruerade för att hantera mindre ojämnheter på ytan. I extremare situationer kan dock städningsprestandan påverkas.

Kan roboten städa mattor?

LeoVac är utformad för torrrengöring och kan städa mattor, medan R3 Vac kan städa både mattor och hårda golv.

Vilka golvytor passar bäst för roboten?

Var och en av våra robotar är konstruerad för olika typer av golv. Deras möjligheter är följande:
● LeoScrub: Betong, Slät Skikt, Kakel, Vinyl, Marmor, Granit
● LeoMop: Kakel, Vinyl, Marmor, Granit, Epoxy
● LeoVac: Vinylgolv, Trägolv, Mattor, Epoxy
● LeoPull: Betong, Epoxy, Kakel, Marmor, Granit, Matta
● R12 Rex Scrub / R12 Rex CS: Betong, Slät Skikt, Kakel, Marmor, Granit
● R3 Scrub / R3 Scrub Pro: Betong, Slät Skikt, Kakel, Marmor, Granit, Vinyl, Epoxy
● R3 Vac: Vinylgolv, Trägolv, Mattor, Epoxy, Kakel

Kontakta oss gärna på info@cleanware.se om du har några frågor om deras lämplighet att rengöra golvet i fråga.

Kan någon manipulera robotens hårdvara?

Även om våra robotar stöder helt automatiserad städning rekommenderar vi att en lokal operatör övervakar när den städar. Detta för att minska risken för illvilliga handlingar genom obegränsad tillgång till roboten och specifika verktyg för att få åtkomst till och manipulera intern hårdvara (flytta sensorer, klippa kablar osv.).

Var lagras data som roboten samlar in?

Våra robotar fångar realtids telemetrydata och driftsprestandadata och synkroniserar dem med molnet för dataanalys och rapportgenerering. Data från djupsensorer och videologgningsprocesser loggas och lagras på robotens interna hårddiskar, svarta lådan. Svart låda-data återhämtas endast för granskningsändamål, där de fungerar som aktivitetsbevis. Vi är dock glada att diskutera alternativa alternativ, om det behövs, för att följa företags-IT-policyer eller regionala regleringskrav.

Är en Wi-Fi-anslutning ett obligatoriskt krav?

Nej. Våra robotar kan fungera på 3G, 4G LTE eller WiFi-nätverk och, beroende på roboten, både i online- eller offline-läge. I offline-läge kan användarna skicka ut våra robotar för att rengöra via pekskärmsgränssnittet med användarautentisering. I online-läge får användarna funktioner som:
● Skicka roboten på städuppdrag på distans via LionsClean-appen
● Robotuppdragsnotifieringar
● Fjärrövervakning via instrumentpanelen
● Rapporter för städanvändning

Vilka säkerhetsfunktioner har roboten?

Våra robotar är utformade med mjukvarubaserade och maskinvarubaserade säkerhetsfunktioner. Beroende på roboten inkluderar mjukvarubaserade säkerhetsfunktioner fordonsklassad 3D LiDAR, 2D LiDAR, sonarer och djupkameror för att uppnå 360-graders synlighet. Med LionsBots egen AI-datorvisionmodell kan vi upptäcka hinder och mänsklig rörelse och undvika dem eller stoppa helt. När roboten uppfattar att det är osäkert att fortsätta i dess nuvarande omgivning kommer den att pausa städningen. Den kommer autonomt att återuppta verksamheten när den bedömer att det är säkert att göra det. Maskinvarubaserade säkerhetsfunktioner inkluderar en nödstoppknapp, säkerhetsstötfångare och elektronisk broms. Om några maskinvarubaserade säkerhetsfunktioner utlöses kommer alla rörliga delar av robotarna att stoppas omedelbart och kan endast återupptas med användaringripande. Användaren kommer att meddelas via appen om den säkerhetsfunktion som utlöstes. Våra robotar kan inte heller användas eller flyttas utan verifiering genom att logga in i LionsClean-appen.

Kan roboten upptäcka och undvika hinder och människor?

Ja! Förutom LeoBots uppfattar våra robotar omgivningen i 3D med hjälp av ett avancerat kamerasystem samt 360-graders täckning av datapunkter från LiDAR och djupkameror. Med LionsBots AI-system kan våra robotar uppfatta omgivande föremål, upptäcka och känna igen mänskliga och icke-mänskliga objekt och farliga miljöer som trappor, rulltrappor, ojämna golv osv. Ombord på det smarta Active Track-systemet kan de förstå och spåra om hinder är stationära eller rörliga, och förutse rörelsetrajectories så att våra robotar kan utföra reaktiv dynamisk hinderundvikning. Med hjälp av sammansmält sensorinformation från ombordsensorer kan våra robotar upptäcka hinder så låga som 10 cm från marken i deras städbana. Med ett exakt detektionssystem och precis navigeringskontroll kan de planera en undvikningsbana nära hindren och navigera tryggt runt dem utan risk för påverkan.

Vilka andra åtgärder används för att säkra robotarna?

För robotsäkerhetsnivå:
1. Trådlös kommunikationsenhet säkrad med WPA-nätverksautentisering 2. Robotbehandlingsenhet OS-användarautentisering 3. Robotbehandlingsenhet aktivt blockerar tredjeparts fysiska portåtkomst och nätverk TCP-portar.
Robotbearbetningsenheten accepterar endast LionsBot-godkända styrenheter som är utformade av LionsBot 4. Robot molnkommunikation och programvaru-OTA-uppdateringar hanteras av LionsBot med dedikerade autentiseringscertifikat Via LionsBot-appen/instrumentpanelen 1. Identifiering och autentisering genom en central tjänst 2. Kryptering för data i rörelse (TLS) och data i vila (AES256) 3. Roller Baserad Åtkomstkontroll (RBAC) ● Minsta privilegier och uppdelning av arbetsuppgifter för att segregera användargrupper ● Administratörskontroll säkerställer konsekvens i bästa praxis ● Tvåfaktorsautentisering (2FA) krävs för att få tillgång till roboten. R3 och R12 Rex kan inte slås på utan att en fysisk nyckel sätts in och kan inte användas via pekskärmen utan att logga in på ett lösenordsautentiserat konto.

Kräver robotarna ytterligare batterisatser?

Det är helt valfritt eftersom våra robotar laddar snabbt och är energieffektiva. Till exempel, eftersom R3 bara tar två timmar att ladda fullt, är det onödigt att ha ytterligare batterisatser. R12 Rex’s batteri kan bytas ut med en batterivagn om städning dygnet runt krävs. R3 och R12 Rex har också dockningsstationer för autonom laddning när de inte är utplacerade för att städa.

Var kan jag köpa delar, tillbehör och förbrukningsvaror till roboten?

Du kan köpa officiella delar och förbrukningsvaror genom att kontakta oss. Vi kommer att ge råd till dig om de tillgängliga delarna som är relevanta för din robotmodell. Du når oss på info@cleanware.se.

Vilken typ av golvvårdsmedel behövs?

R12 Rex kan använda både lätt och tungt rengöringsmedel, beroende på golvtypen. Den har också ett avskummande kemiskt doseringssystem för att motverka användningen av skummande rengöringsmedel. För LeoBots och R3 rekommenderar vi att använda antingen Z Water eller ett icke-skummande, restfritt rengöringsmedel. Detta är viktigt eftersom våra robotar, förutom R12 Rex, använder mycket lite vatten.

Vad händer om roboten gör ett fel?

Det kan vara kopplat till ett hårdvaruproblem eller ett mjukvaruproblem. Det är svårt att exakt identifiera problemet och den motsvarande lösningen i denna FAQ. Vänligen maila oss på info@cleanware.se.

Vad ska roboten inte användas för att rengöra eller dammsuga?

Medan R3 Vac kan dammsuga skräp som pappersbitar, kryddor, smulor, styrofoambitar, hår och smuts, damm och små förpackningar, bör den inte användas för att dammsuga vassa föremål, skrivmaterial, magnetiska föremål eller vätskor.

Hur parar jag roboten med en laddningsstation?

Vi har gjort det enkelt att para din robot med en laddningsstation, som kommer med en MagicTag. Tryck helt enkelt på roboten för att möta laddningsstationen, ställ in den för rengöring, och den kommer automatiskt att docka sig själv efter rengöring för att ladda.

Vilka typer av borstar kommer R3 Scrub Pro med?

R3 Scrub Pro levereras med följande borstar, var och en utformad för olika typer av rengöring.
● Mjuk: för känsliga golv som marmor och trä
● Medium: för allmänna ytor som kongresshallar och kontor
● Hård: för kraftig skrubbing i fabriker och lager
● Mikrofiber: för att ta bort fläckar på hårda golv

Hur parar jag roboten med en MagicTag?

Att para din robot med en MagicTag är enkelt. Tryck helt enkelt på roboten för att möta MagicTag, skanna den med robotens kamera, och den kommer att börja rengöra.