Utbildning

Vi erbjuder SRY-utbildning! Kontakta oss för att veta mer eller boka in medarbetare till nästa utbildningstillfälle

SRY är en partsammansatt nämnd som verkar för kompetensutveckling inom servicebranschen. Kompetensutveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.

 

Produktkategorier