Filtrera
Filtrera

50 produkter

Skyddshandskar

Skyddshandskar är en viktig skyddsutrustning för händerna, den del av kroppen som exponeras mest för kemikalier, allergiframkallande ämnen och väta. Utan skydd kan huden i vissa situationer ta stor skada och detta kan leda till svårigheter både i arbetet och privatlivet. För att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt ska behovet av skyddsutrustning ses över. Ansvaret för dessa åtgärder vilar på arbetsgivaren, som dels är skyldig att tillgodogöra sig den arbetsmiljölagstiftning som gäller, dels måste göra en riskbedömning av verksamheten. När detta är gjort ska riskbedömningen finnas tillgänglig för både anställda och Arbetsmiljöinspektörer. Vi kan guida dig fram till rätt val av engångshandskar i vinyllatex eller nitril såväl pudrade som opudrade. Alla är givetvis livsmedelsgodkända. Hos oss på Nordic Cleanware kan du finna handskar från bland annat Granberg.