Kvalitets- och miljöpolicy

Våra ledord

  • Flexibilitet – Vi ska vara smidiga att göra affärer med och i största möjliga utsträckning tillgodose kundens behov.
  • Kvalitet – Vi ska alltid leverera produkter och tjänster med hög kvalitet.
  • Innovation – Vi ska alltid vara först med produktnyheter och innovationer.

Kvalitet

  • Vi ska vara lyhörda för våra kunders behov och med effektiva lösningar bidra till att dessa täcks.
  • Vi ska arbeta kontinuerligt med att förbättra våra arbetssätt och våra processer, så att våra kunders förväntningar och krav tillfredställs.
  • Vi ska löpande ha en aktiv och öppen dialog med våra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte.

Miljö

  • Vi ska kännetecknas av en modern medvetenhet beträffande miljöansvar och miljövändligt handlande, såväl för våra produkter såsom våra tjänster och hur de framställs.
  • Vi ska arbeta aktivt med att förbättra vår miljöprestanda kopplat till våra produkter och tjänster.
  • Vi ska alltid främja arbetsätt och processer som innebär återanvändning och återvinning.
  • Vi ska alltid sträva efter att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt för att förebygga risker för föroreningar och incidenter.