Kvalitets- och miljöpolicy

Våra ledord

  • Flexibilitet – Vi ska vara smidiga att göra affärer med och i största möjliga utsträckning tillgodose kundens behov.
  • Kvalitet – Vi ska alltid leverera produkter och tjänster med hög kvalitet.
  • Innovation – Vi ska alltid vara först med produktnyheter och innovationer.

Kvalitet

  • Vi ska vara lyhörda för våra kunders behov och med effektiva lösningar bidra till att dessa täcks.
  • Vi ska arbeta kontinuerligt med att förbättra våra arbetssätt och våra processer, så att våra kunders förväntningar och krav tillfredställs.
  • Vi ska löpande ha en aktiv och öppen dialog med våra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte.

Miljö

Nordic Cleanware arbetar aktivt för en god hantering av avfall och restprodukter. Vårt avfall märks upp och sorteras noga före transport och återvinning. Processen dokumenteras och kontrolleras. 

Vi strävar efter att välja produkter, och arbetsmetoder som har minst påverkan på miljön. Vår bilpark byts successivt ut mot elfordon. Allt för att minska mängden utsläpp.

Med automatiserad städning förenklar och utvecklar vi städpersonalens uppgifter. Det leder till en bättre arbetsmiljö med mindre förslitningsskador. Dessutom minskar förbrukningen av kem och vatten med upp till 70%.
En vinst både för miljön och plånboken!