certifierad ehandel
Du har inga produkter i varukorgen.

Verksamhetspolicy

Nordic Cleanwares ledord är engagemang, kunskap och erfarenhet. Vår ambition är att skapa hållbara lösningar som effektiviserar våra kunders arbete. Vår verksamhet och våra produkter påverkar människors miljö, varför vi måste vara lyhörda för kundens behov och önskningar och göra vårt bästa för att tillmötesgå dem.

Våra grundprinciper

 • Framtiden innebär för oss en möjlighet till utveckling av vårt sortiment, våra arbetssätt och oss själva
 • Våra principer och regler är grunden för det vi gör och lagstiftningen alltid ett minimikrav
 • Våra medarbetare är vår största tillgång och löpande kompetensutveckling blir därför en av nycklarna till vår framgång
 • Vårt engagemang är en självklarhet för att skapa och driva en framgångsrik verksamhet och en trivsam arbetsplats

Kvalitet

 • Vi ska vara lyhörda för våra kunders behov och med effektiva lösningar bidra till att dessa täcks
 • Vi ska arbeta kontinuerligt med att förbättra vårt arbetssätt och våra processer, så att våra kunders förväntningar och krav tillfredsställs
 • Vi ska löpande ha en aktiv och öppen dialog med våra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte

Miljö

 • Vi ska kännetecknas av en modern medvetenhet beträffande miljöansvar och miljövänligt handlande, såväl för våra produkter som våra tjänster och hur de framställs
 • Vi ska arbeta aktivt med att förbättra vår miljöprestanda kopplat till våra produkter och tjänster
 • Vi ska alltid främja arbetssätt och processer som innebär återanvändning och återvinning
 • Vi ska alltid sträva efter att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt för att förebygga risker för föroreningar och incidenter

Arbetsmiljö

 • Vår arbetsmiljö ska präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet och vi ska tillsammans verka för en stimulerande arbetsmiljö
 • Våra värderingar, vår omtanke, respekt och öppenhet ska utgöra grunden i vårt personalarbete
 • Genom löpande arbete med risker och möjligheter som omsätts i tydliga handlingsplaner ska vi skapa en trygg och attraktiv arbetsplats
Produktkategorier