ESD – Elektrostatisk urladdning

Juni 26, 2023

Alla har vi någon gång känt av en stöt när man vidrört ett föremål eller material. Detta är något som kallas för ESD. I denna artikel ska vi förklara vad detta är och hur det går att minska den i sitt arbete.

Vad är ESD för något?

ESD står för ElectroStatic Discharge och betyder elektrostatisk urladdning och är när statisk elektricitet överförs från ett föremål till ett annat. Urladdningar skapas genom att ytan på olika material kan laddas med statisk elektricitet. Detta uppstår vid olika former av kontakt, friktion och separation i vår omgivning.

Statisk elektricitet lagrar olika mycket beroende på kläder, material, väder och inomhusklimat men framför allt om luftfuktigheten är låg. Vi har nog alla upplevt under en kall och solig dag när man tar av sig sin mössa att håret blivit statiskt och står åt alla håll.

Det är viktigt att inom elektronikindustrin se till att det inte sker urladdningar av statisk elektricitet från människor eller annan utrustning från exempelvis en dammsugare, mopp eller liknande. En urladdning kan riskera hela produktioner.

I miljöer där damm och luft blandningar eller lättantändliga gaser finns kan en statisk urladdning orsaka skada. Sådana miljöer är klassade enligt ATEX-direktiv (Atmosphères Explosibles) och är till för att skydda människor medan ESD-klassningens syfte är att förhindra skador på material. När det gäller elektronisk utrustning sammanfaller ofta ESD och ATEX- lösningarna bland annat med förmågan att leda vidare det statiska genom konduktiva (ledande) material.

Minska statisk elektricitet

Det går inte att förhindra statisk elektricitet men det går att minska den och att förhindra skador av urladdningen.

Det går att minska den statiska elektriciteten genom att använda ledande material. Det finns ESD-godkända produkter som ger en jordförbindelse och leder elektriciteten ut ur kroppen.

I vissa utrymmen som exempelvis ett datacenter kan det finnas ESD-känsliga föremål. Då är det viktigt att använda utrustning som är ESD-klassad. Detta gäller alltifrån golv, möbler, personalens kläder till att man städar med ESD-klassad städutrustning.

Författare: Magnus Norling – Sales Manager 
LinkedIn 
Magnus är säljansvarig på Nordic Cleanware AB. Med 30 års erfarenhet har Magnus bred kunskap om städbranschens olika områden, produkter och behov. 

Avjoniserat vatten – säkert och effektivt

Vad är avjoniserat vatten? Det ska inte förväxlas med destillerat vatten, som både är renare och dyrare att framställa. Avjoniserat Läs mer

Städa kemikaliefritt med Toucan Eco!

Toucan Eco-system erbjuder ett kostnadseffektivt och miljövänligare alternativet inom kemikaliefri städning. Med endast vatten och salt produceras en lösning som Läs mer

Så tvättar du händerna rätt

  Visste du att tvål och vatten är det bästa sättet för att tvätta händerna? Den vanligaste spridningen av bakterier Läs mer

Vikten av den miljövänliga sopsäcken

Vill du välja ett bättre alternativ till att slänga ditt skräp och avfall i? Sopsäcken från Deiss är tillverkad av Läs mer

Golvvård – tips för ett välvårdat golv

Ett välvårdat och fint golv höjer upplevelsen i ett rum. Ju tidigare man utför en grundlig och bra golvvård desto Läs mer

Kommunerna som tar nästa steg inom automatiserad städning

Kristianstads och Halmstads kommun satsar på framtidens innovativa robotteknik när det kommer till lokalvård Sånnaskolan i Kristianstad kommun hade ett Läs mer