ATEX är en initialförkortning för ”Atmosphères Explosibles”. ATEX-direktiven och standarderna är EEC-referens för skydd mot explosionsrisken i omgivningar där det finns lättantändliga gaser och/eller damm. Den explosiva luftblandningen kan innehålla lättantändliga gaser, dimmor eller ångor eller lättantändligt damm. Vid tillräcklig koncentration av dessa ämnen, kombinerat med luft, kan en antändningskälla orsaka explosioner. Nilfisk tillverkar ATEX-certifierade industridammsugare, som har en certifiering, som används av företag som arbetar med ovanstående faror. Särskilt EU-direktivet 89/391/EEG om implementering av åtgärder som förbättrar arbetsplatsens hälsa och säkerhet, och som minskar explosionsrisken.​ Direktiv 2009/104/EG (om de lägsta säkerhetskraven) befäster ytterligare konceptet för utrustningens lämplighet – i det här fallet industridammsugare.​

Hur exploderar damm och gas?
Villkoren som krävs för att en explosion eller brand ska inträffar är: närvaro av bränsle, syre och en antändningskälla. Det finns övre och nedre gränser för koncentrationen av bränslet (gas eller damm) i luften som avgör risken för att en explosion ska utlösas. Särskilt när det gäller damm spelar partikelstorleken som förbättrar spridningen i luften en viktig roll. När man använder industridammsugare finns det alltid luft, och därmed syre, närvarande och det finns även dammoln och eventuellt antändlig gas eller ånga. Därför finns alltid två av tre element som kan alstra en explosion närvarande: luft och ett brännbart material.
ATEX-certifierade industridammsugare från Nilfisk eliminerar den tredje parametern: utlösaren. Dammsugarna är konstruerade för att förhindra utlösning av antändningskällor, vilket gör dammsugningen säkrare.

Visar alla 4 resultat

Produktkategorier
35 000kr Ex. moms
VHC120 ATEX är en användarvänlig tryckluftsdriven industridammsugare. Designad för miljöer utan elektricitet eller i miljöer där...
Leverans 2-5 dagar
Artikelnummer. VHC120 ATEX - EXP
23 250kr Ex. moms
Industridammsugare för Atex Zon22 IVB 7X med M-klass filter är utrustad med en unik gnistfri EC...
Leverans 2-5 dagar
Artikelnummer. IVB 7 M ATEX TYPE 22
127 120kr Ex. moms
3-fas Industridammsugare godkänd för Zon 22 område InfiniClean filterrensning innebär att filtret kontinuerligt rensas utan att...
Leverans 2-5 dagar
Artikelnummer. CTS40 IC Z22 EXA
33 920kr Ex. moms
ATTIX 995-0H/M SD XC TYP 22 är en kraftig sugare med två motorer, godkänd för dammklasserna...
Leverans 2-5 dagar
Artikelnummer. ATTIX 995-OH M
Produktkategorier