Städa kemikaliefritt med Toucan Eco!

Toucan Eco-systemet är ett grönare sätt att framställa sitt eget rengöringsmedel och desinficeringsmedel. Perfekt för små och medelstora städobjekt då det producerar hela 10 liter högkvalitativ lösning på under 15 minuter! Det är ett säkert, icke giftigt och ekologiskt samt biologiskt nedbrytbart alternativ till traditionella rengöringsmedel och desinficeringsmedel.

 

Toucan Eco är ett elektrokemiskt (ECA) rengörings- och saneringssystem som erbjuder det mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativet inom kemikaliefri städning. Genom att aktivera endast vatten och salt produceras en lösning som varken är giftig eller farlig för människor eller djur.

 

Rigorösa tester har genomförts av EU-ackrediterade laboratorium, och universitetsstudier visar på en 99.999% effektivitet på alla former av mikroorganismer där lösningen dödar bakteriesvampar, sporer och virus med en mycket kort verkningstid och utan återväxt.Lösningen har endast två komponenter – vanligt kranvatten och bordssalt. Komponenterna är aktiverade genom elektrolys där en svag strömladdning är tillämpad genom en speciell elektrolyscell. Detta producerar hypoklorsyra, som är ett kraftfullt och säkert desinficeringsämne, samt natriumhypoklorit, ett effektivt rengöringsämne.

Tillsammans skapar de en kraftfull, naturligt förekommande desinficerande rengöringslösning som är säker, icke giftig, ej allergen, miljövänlig och billig.
Så kallat ECA-vatten är skonsamt för alla användare och godkänd av miljöstyrelsen i Danmark.

 

Toucan Eco finns i flera olika storlekar beroende på hur stor mängd man önskar framställa åt gången. Läs mer om produkterna under denna länk!