Artikelnummer: 715931

Finns i lager

Förpackning: 2

Grovrent Tanex Power 5L

371 krEx.moms

463,75 krInkl.moms

20 i lager

(dnk)
close

Kontakta oss för offert

Produktinformation

TANEX power är brukfärdigt starkt rengöringsmedel för många olika ytor och ?llämpningar
och e? utmärkt fläckbor?agningsmedel för olika typer av vidhä?ande smuts, t.ex. fläckar från märkpennor, bläck
eller fläckar av markör, bläck eller stämpelbläck.
? TANEX power är också mycket effek?v mot fläckar från filtpennor, kulspetspennor, självhä?ande e?ke?er, hälmärken
och även för fe?-, niko?n- och
sminkfläckar.
? TANEX power är materialvänlig, behåller ytornas ursprungliga utseende och lämnar inga ränder eller rester e?er
rengöring.
? TANEX power är kostnads- och ?dsbesparande tack vare dess höga verkan, dess snabba och enkla användning samt
mångsidiga användningsområden.
? Dess ?lltalande do? gör den behaglig a? använda.
Användningsområde
? Lämplig a? använda på alla ma?a, högglansiga och strukturerade plaster och plastbelagda ytor inom- och utomhus.
? Kan användas för rengöring av (skol-, arbets-, trädgårds-) bänkar, dörrar, skåp, hyllor, väggpanel, köksutrustning gjord
av Formica, träningsredskap i skolor, vårdhem, kontorsbyggnader, hotell och idro?sanläggningar.
? Lämplig för PLEXIGLAS®/akrylglas, ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), Makrolon® / Polycarbonate (PC)
? Används inte på aluminiumytor eller lackerade material.
? Spraya 4-5x / m²
Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. Prova i förväg materialets tålighet på e? diskret ställe.För mer informa?on, se
säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Produkten är inte avsedd för storskalig rengöring. Använd all?d rä? dosering för maximal effek?vitet.Det
minimerar va?enförbrukningen och minskar va?enföroreningarna. Lämna bara in helt tom förpackning ?ll återvinning.